kingdom_chiwoo_profile

Thông tin Profile Chiwoo – Thành viên nhóm nhạc KINGDOM

Chiwoo (치우) tên thật là Guk Seungjun (국승준), sinh ngày 2 tháng 9 năm 2002 tại Hàn Quốc. Anh ấy…
kingdom_jahan_profile

Thông tin Profile Jahan – Thành viên nhóm nhạc KINGDOM

Jahan (자한) tên thật là Lim Jihun (임지훈), sinh ngày 1 tháng 8 năm 2002 tại Hàn Quốc. Anh ấy…
kingdom_ivan_profile

Thông tin Profile Ivan – Thành viên nhóm nhạc KINGDOM

Ivan (아이반) tên thật là Park Yoosung (박유성), sinh ngày 12 tháng 10 năm 2001 tại Hàn Quốc. Anh ấy…
kingdom_louis_profile

Thông tin Profile Louis – Thành viên nhóm nhạc KINGDOM

Louis (루이) tên thật là Yang Dongsik (양동식), sinh ngày 8 tháng 4 năm 2001 tại Hàn Quốc. Anh ấy…
kingdom_mujin_profile

Thông tin Profile Mujin – Thành viên nhóm nhạc KINGDOM

Mujin (무진) tên thật là Ko Sungho (고성호), sinh ngày 20 tháng 11 năm 2000 tại Hàn Quốc. Anh ấy…
kingdom_arthur_profile

Thông tin Profile Arthur – Thành viên nhóm nhạc KINGDOM

Arthur (아서) tên thật là Jang Yunho (장윤호), sinh ngày 15 tháng 4 năm 2000 tại Hàn Quốc. Anh ấy…
kingdom_dann_profile

Thông tin Profile Dann – Thành viên nhóm nhạc KINGDOM

Dann (단) tên thật là Jung Seungbo (정승보), sinh ngày 1 tháng 11 năm 1997 tại Ilsan, Hàn Quốc. Anh…