lightsum_jian_profile

Thông tin Profile Jian – Thành viên nhóm nhạc LIGHTSUM

Jian (지안) tên thật là Kim Ji An (김지안), sinh ngày 4 tháng 11 năm 2006 tại Seoul, Hàn Quốc.…
lightsum_huiyeon_profile

Thông tin Profile Huiyeon – Thành viên nhóm nhạc LIGHTSUM

Huiyeon (휘연) tên thật là Oh Hui Yeon (오휘연), sinh ngày 1 tháng 8 năm 2005 tại Seoul, Hàn Quốc.…
lightsum_yujeong_profile

Thông tin Profile Yujeong – Thành viên nhóm nhạc LIGHTSUM

Yujeong (유정) tên thật là Lee Yu Jeong (이유정), sinh ngày 14 tháng 6 năm 2004 tại Seoul, Hàn Quốc.…
lightsum_hina_profile

Thông tin Profile Hina – Thành viên nhóm nhạc LIGHTSUM

Hina (히나) tên thật là Nagai Hina (ナガイ ヒナ), sinh ngày 7 tháng 4 năm 2003 tại Kanagawa, Nhật Bản.…
lightsum_nayoung_profile

Thông tin Profile Nayoung – Thành viên nhóm nhạc LIGHTSUM

Nayoung (나영) tên thật là Kim Na Young (김나영), sinh ngày 30 tháng 11 năm 2002 tại Gangwon-do, Hàn Quốc.…
lightsum_chowon_profile

Thông tin Profile Chowon – Thành viên nhóm nhạc LIGHTSUM

Chowon (초원) tên thật là Han Cho Won (한초원), sinh ngày 16 tháng 9 năm 2002 tại Seoul, Hàn Quốc.…
lightsum_sangah_profile

Thông tin Profile Sangah – Thành viên nhóm nhạc LIGHTSUM

Sangah (상아) tên thật là Yoon Sang Ah (윤상아), sinh ngày 4 tháng 9 năm 2002 tại Incheon, Hàn Quốc.…
lightsum_juhyeon_profile

Thông tin Profile Juhyeon – Thành viên nhóm nhạc LIGHTSUM

Juhyeon (주현) tên thật là Lee Ju Hyeon (이주현), sinh ngày 8 tháng 4 năm 2004 tại Seoul, Hàn Quốc.…