loona_yeojin_profile

Thông tin Profile Yeojin – Thành viên nhóm nhạc LOONA

Yeojin (여진) tên thật là Im Yeo Jin (임여진), sinh ngày 11 tháng 11 năm 2002 tại Seoul, Hàn Quốc.…
loona_olivia_hye_profile

Thông tin Profile Olivia Hye – Thành viên nhóm nhạc LOONA

Olivia Hye (올리비아혜) tên thật là Son Hye Joo (손혜주), sinh ngày 13 tháng 11 năm 2001 tại Uijeongbu, Hàn…
loona_choerry_profile

Thông tin Profile Choerry – Thành viên nhóm nhạc LOONA

Choerry (최리) tên thật là Choi Ye Rim (최예림), sinh ngày 4 tháng 6 năm 2001 tại Bucheon, Hàn Quốc.…
loona_gowon_profile

Thông tin Profile Go Won – Thành viên nhóm nhạc LOONA

Go Won (고원) tên thật là Park Chae Won (박채원), sinh ngày 19 tháng 11 năm 2000 tại Incheon, Hàn…
loona_hyunjin_profile

Thông tin Profile Hyunjin – Thành viên nhóm nhạc LOONA

Hyunjin (현진) tên thật là Kim Hyun Jin (김현진), sinh ngày 15 tháng 11 năm 2000 tại Bắc Jeolla, Hàn…
loona_heejin_profile

Thông tin Profile Heejin – Thành viên nhóm nhạc LOONA

Heejin (희진) tên thật là Jeon Hee Jin (전희진), sinh ngày 19 tháng 10 năm 2000 tại Gyeonggi, Hàn Quốc.…
loona_chuu_profile

Thông tin Profile Chuu – Thành viên nhóm nhạc LOONA

Chuu (츄) tên thật là Kim Ji Woo (김지우), sinh ngày 20 tháng 10 năm 1999 tại Chungcheong, Hàn Quốc.…
loona_kim_lip_profile

Thông tin Profile Kim Lip – Thành viên nhóm nhạc LOONA

Kim Lip (김립) tên thật là Kim Jung Eun (김정은), sinh ngày 10 tháng 2 năm 1999 tại Chungju, Hàn…
loona_jinsoul_profile

Thông tin Profile JinSoul – Thành viên nhóm nhạc LOONA

JinSoul (진솔) tên thật là Jung Jin Sol (정진솔), sinh ngày 13 tháng 6 năm 1997 tại Chuncheon, Hàn Quốc.…
loona_yves_profile

Thông tin Profile Yves – Thành viên nhóm nhạc LOONA

Yves (이브) tên thật là Ha Soo Young (하수영), sinh ngày 24 tháng 5 năm 1997 tại Busan, Hàn Quốc.…