lovelyz_yein_profile

Thông tin Profile Yein – Thành viên nhóm nhạc Lovelyz

Yein (예인) tên thật là Jung Ye In (정예인), sinh ngày 4 tháng 6 năm 1998 tại Incheon, Hàn Quốc.…
lovelyz_sujeong_profile

Thông tin Profile Sujeong – Thành viên nhóm nhạc Lovelyz

Sujeong (수정) tên thật là Ryu Su Jeong (류수정), sinh ngày 19 tháng 11 năm 1997 tại Daejeon, Hàn Quốc.…
lovelyz_jin_profile

Thông tin Profile Jin – Thành viên nhóm nhạc Lovelyz

Jin (진) tên thật là Park Myung Eun (박명은), sinh ngày 12 tháng 6 năm 1996 tại Busan, Hàn Quốc.…
lovelyz_kei_profile

Thông tin Profile Kei – Thành viên nhóm nhạc Lovelyz

Kei (케이) tên thật là Kim Ji Yeon (김지연), sinh ngày 20 tháng 3 năm 1995 tại Incheon, Hàn Quốc. Cô…
lovelyz_mijoo_profile

Thông tin Profile Mijoo – Thành viên nhóm nhạc Lovelyz

Mijoo (미주) tên thật là Lee Seungah (이승아), sinh ngày 23 tháng 9 năm 1994 tại Bắc Chungcheong, Hàn Quốc.…
lovelyz_jisoo_profile

Thông tin Profile Jisoo – Thành viên nhóm nhạc Lovelyz

Jisoo (지수) tên thật là Seo Ji Soo (서지수), sinh ngày 11 tháng 2 năm 1994 tại Incheon, Hàn Quốc.…
lovelyz_jiae_profile

Thông tin Profile Jiae – Thành viên nhóm nhạc Lovelyz

Jiae (지애) tên thật là Yoo Ji Ae (유지애), sinh ngày 21 tháng 5 năm 1993 tại Seoul, Hàn Quốc.…
lovelyz_baby_soul_profile

Thông tin Profile Baby Soul – Thành viên nhóm nhạc Lovelyz

Baby Soul (베이비소울) tên thật là Lee Soo Jung (이수정), sinh ngày 6 tháng 7 năm 1992 tại Gwangju, Hàn…