mcnd_win_profile

Thông tin Profile Win – Thành viên nhóm nhạc MCND

Win (윈) tên thật là Bang Jun Hyuk (방준혁), sinh ngày 19 tháng 12 năm 2004 tại Seoul, Hàn Quốc.…
mcnd_huijun_profile

Thông tin Profile Huijun – Thành viên nhóm nhạc MCND

Huijun (휘준) tên thật là No Hui Jun (노휘준), sinh ngày 7 tháng 10 năm 2003 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc.…
mcnd_minjae_profile

Thông tin Profile Minjae – Thành viên nhóm nhạc MCND

Minjae (민재) tên thật là Song Min Jae (송민재), sinh ngày 23 tháng 8 năm 2003 tại Hàn Quốc. Anh…
mcnd_bic_profile

Thông tin Profile BIC – Thành viên nhóm nhạc MCND

BIC (빅) tên thật là Nam Seung Min (남승민), sinh ngày 25 tháng 4 năm 2001 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc.…
mcnd_castle-j_profile

Thông tin Profile Castle J – Thành viên nhóm nhạc MCND

Castle J (캐슬제이) tên thật là Son Seong Jun (손성준), sinh ngày 31 tháng 5 năm 1999 tại Seoul, Hàn…