mirae_yubin_profile

Thông tin Profile Yubin – Thành viên nhóm nhạc MIRAE

Yubin (유빈) tên thật là Jang Yu Bin (장유빈), sinh ngày 10 tháng 6 năm 2004 tại Hàn Quốc. Anh…
mirae_siyoung_profile

Thông tin Profile Siyoung – Thành viên nhóm nhạc MIRAE

Siyoung (시영) tên thật là Park Siyoung (박시영), sinh ngày 6 tháng 5 năm 2003 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc. Anh…
mirae_dongpyo_profile

Thông tin Profile Dongpyo – Thành viên nhóm nhạc MIRAE

Dongpyo (동표) tên thật là Son Dong Pyo (손동표), sinh ngày 9 tháng 9 năm 2002 tại Gyeongsang Bắc, Hàn…
mirae_khael_profile

Thông tin Profile Khael – Thành viên nhóm nhạc MIRAE

Khael (카엘) tên thật là Lee Sang Min (이상민), sinh ngày 18 tháng 1 năm 2002 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc.…
mirae_dohyun_profile

Thông tin Profile Dohyun – Thành viên nhóm nhạc MIRAE

Dohyun (도현) tên thật là Yoo Dohyun (유도현), sinh ngày 25 tháng 12 năm 2000 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc. Anh…
mirae_lien_profile

Thông tin Profile Lien – Thành viên nhóm nhạc MIRAE

Lien (리안) tên thật là Shimada Shouu (嶋田翔), sinh ngày 11 tháng 3 năm 1998 tại Osaka, Nhật Bản. Anh…
mirae_junhyuk_profile

Thông tin Profile Junhyuk – Thành viên nhóm nhạc MIRAE

Junhyuk (준혁) tên thật là Lee Jun Hyuk (이준혁), sinh ngày 16 tháng 5 năm 2000 tại Seoul, Hàn Quốc.…