momoland_nancy_profile

Thông tin Profile Nancy – Thành viên nhóm nhạc MOMOLAND

Nancy (낸시) tên thật là Nancy Jewel Mcdonie (낸시맥도니), sinh ngày 13 tháng 4 năm 2000 tại Daegu, Hàn Quốc.…
momoland_ahin_profile

Thông tin Profile Ahin – Thành viên nhóm nhạc MOMOLAND

Ahin (아인) tên thật là Lee Ah In (이아인), sinh ngày 27 tháng 9 năm 1999 tại Wonju, Hàn Quốc.…
momoland_jooe_profile

Thông tin Profile JooE – Thành viên nhóm nhạc MOMOLAND

JooE (주이) tên thật là Lee Joo-Won (이주원), sinh ngày 18 tháng 8 năm 1999 tại Seoul, Hàn Quốc. Cô…
momoland_nayun_profile

Thông tin Profile Nayun – Thành viên nhóm nhạc MOMOLAND

Nayun (나윤) tên thật là Kim Na Yun (김나윤), sinh ngày 31 tháng 7 năm 1998 tại Seoul, Hàn Quốc.…
momoland_jane_profile

Thông tin Profile Jane – Thành viên nhóm nhạc MOMOLAND

Jane (제인) tên thật là Sung Ji Yeon (성지연), sinh ngày 20 tháng 12 năm 1997 tại Changwon, Hàn Quốc.…
momoland_hyebin_profile

Thông tin Profile Hyebin – Thành viên nhóm nhạc MOMOLAND

Hyebin (혜빈) tên thật là Lee Hye Bin (이혜빈), sinh ngày 12 tháng 1 năm 1996 tại Andong, Hàn Quốc.…