monsta_x_joohoney_profile

Thông tin Profile Joohoney – Thành viên nhóm nhạc MONSTA X

Joohoney tên thật là Lee Joo Heon (이주헌), sinh ngày 6 tháng 10 năm 1994 tại Seoul, Hàn Quốc. Anh…
monsta_x_i.m_profile

Thông tin Profile I.M – Thành viên nhóm nhạc MONSTA X

I.M (아이엠) tên thật là Im Chang Kyun (임창균), sinh ngày 26 tháng 1 năm 1996 tại Gwangju, Hàn Quốc.…
monsta_x_hyungwon_profile

Thông tin Profile Hyungwon – Thành viên nhóm nhạc MONSTA X

Hyungwon (형원) tên thật là Chae Hyung Won (채형원), sinh ngày 15 tháng 1 năm 1994 tại Gwangju, Hàn Quốc.…
monsta_x_kihyun_profile

Thông tin Profile Kihyun – Thành viên nhóm nhạc MONSTA X

Kihyun (기현) tên thật là Yoo Ki Hyun (유기현), sinh ngày 22 tháng 11 năm 1993 tại Goyang, Hàn Quốc.…
monsta_x_minhyuk_profile

Thông tin Profile Minhyuk – Thành viên nhóm nhạc MONSTA X

Minhyuk (민혁) tên thật là Lee Min Hyuk (이민혁), sinh ngày 3 tháng 11 năm 1993 tại Gwangju, Hàn Quốc.…
monsta_x_shownu_profile

Thông tin Profile Shownu – Thành viên nhóm nhạc MONSTA X

Shownu (셔누) tên thật là Sohn Hyun Woo (손현우), sinh ngày 18 tháng 6 năm 1992 tại Seoul, Hàn Quốc.…