nature_sunshine_profile

Thông tin Profile Sunshine – Thành viên nhóm nhạc Nature

Sunshine (선샤인) tên thật là Kim A Lin (김아린), sinh ngày 20 tháng 6 năm 2002 tại Seoul, Hàn Quốc.…
nature_uchae_profile

Thông tin Profile Uchae – Thành viên nhóm nhạc Nature

Uchae (유채) tên thật là Woo Hye Jun (우혜준), sinh ngày 7 tháng 5 năm 2002 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc.…
nature_loha_profile

Thông tin Profile Loha – Thành viên nhóm nhạc Nature

Loha (로하) tên thật là Kang Ye Jin (강예진), sinh ngày 27 tháng 12 năm 2001 tại Gwangju, Hàn Quốc.…
nature_haru_profile

Thông tin Profile Haru – Thành viên nhóm nhạc Nature

Haru (하루) tên thật là Abe Haruno (阿部春野), sinh ngày 21 tháng 2 năm 2000 tại Miyagi, Nhật Bản. Cô…
nature_chaebin_profile

Thông tin Profile Chaebin – Thành viên nhóm nhạc Nature

Chaebin (채빈) tên thật là Choi Yu Bin (최유빈), sinh ngày 28 tháng 7 năm 1999 tại Seoul, Hàn Quốc.…
nature_saebom_profile

Thông tin Profile Saebom – Thành viên nhóm nhạc Nature

Saebom (새봄) tên thật là Kim Sae Rok (김새록), sinh ngày 30 tháng 1 năm 1997 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc.…
nature_aurora_profile

Thông tin Profile Aurora – Thành viên nhóm nhạc Nature

Aurora (오로라) tên thật là Wang Meng Yu (王梦妤), sinh ngày 14 tháng 1 năm 1997 tại Thiểm Tây, Trung…
nature_sohee_profile

Thông tin Profile Sohee – Thành viên nhóm nhạc Nature

Sohee (소희) tên thật là Kim So Hee (김소희), sinh ngày 20 tháng 1 năm 1995 tại Busan, Hàn Quốc.…
nature_lu_profile

Thông tin Profile Lu – Thành viên nhóm nhạc Nature

Lu (루) tên thật là Im Ha Young (임하영), sinh ngày 3 tháng 12 năm 1997 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc.…