oh_my_girl_arin_profile

Thông tin Profile Arin – Thành viên nhóm nhạc OH MY GIRL

Arin (아린) tên thật là Choi Ye Won (최예원), sinh ngày 18 tháng 6 năm 1999 tại Nam Gyeongnam, Hàn…
oh_my_girl_binnie_profile

Thông tin Profile Binnie – Thành viên nhóm nhạc OH MY GIRL

Binnie (비니) tên thật là Bae Yu Bin (배유빈), sinh ngày 9 tháng 9 năm 1997 tại Gangwon, Hàn Quốc.…
oh_my_girl_jiho_profile

Thông tin Profile Jiho – Thành viên nhóm nhạc OH MY GIRL

Jiho (지호) tên thật là Kim Ji Ho (김지호), sinh ngày 4 tháng 4 năm 1997 tại Bắc Chungcheong, Hàn…
oh_my_girl_seunghee_profile

Thông tin Profile Seunghee – Thành viên nhóm nhạc OH MY GIRL

Seunghee (승희) tên thật là Hyun Seung Hee (현승희), sinh ngày 25 tháng 1 năm 1996 tại Gangwon, Hàn Quốc.…
oh_my_girl_yooa_profile

Thông tin Profile YooA – Thành viên nhóm nhạc OH MY GIRL

YooA (유아) tên thật là Yoo Shi Ah (유시아), sinh ngày 17 tháng 9 năm 1995 tại Gyeonggi, Hàn Quốc.…
oh_my_girl_mimi_profile

Thông tin Profile Mimi – Thành viên nhóm nhạc OH MY GIRL

Mimi (미미) tên thật là Kim Mi Hyun (김미현), sinh ngày 1 tháng 5 năm 1995 tại Jeju, Hàn Quốc.…
oh_my_girl_hyojung_profile

Thông tin Profile Hyojung – Thành viên nhóm nhạc OH MY GIRL

Hyojung (효정) tên thật là Choi Hyo Jung (최효정), sinh ngày 28 tháng 7 năm 1994 tại Gangwon, Hàn Quốc.…