pentagon_wooseok_profile

Thông tin Profile Wooseok – Thành viên nhóm nhạc PENTAGON

Wooseok (우석) tên thật là Jung Woo Seok (정우석), sinh ngày 31 tháng 1 năm 1998 tại Gwangju, Hàn Quốc.…
pentagon_kino_profile

Thông tin Profile Kino – Thành viên nhóm nhạc PENTAGON

Kino (키노) tên thật là Kang Hyung Gu (강형구), sinh ngày 27 tháng 1 năm 1998 tại Seongnam, Hàn Quốc.…
pentagon_yuto_profile

Thông tin Profile Yuto – Thành viên nhóm nhạc PENTAGON

Yuto (유토) tên thật là Adachi Yuto (安達 祐人), sinh ngày 23 tháng 1 năm 1998 tại Nagano, Nhật Bản.…
pentagon_yanan_profile

Thông tin Profile Yanan – Thành viên nhóm nhạc PENTAGON

Yanan (옌안) tên thật là Yan An (闫按)), sinh ngày 25 tháng 10 năm 1996 tại Hokkaido, Nhật Bản. Anh…
pentagon_yeo_one_profile

Thông tin Profile Yeo One – Thành viên nhóm nhạc PENTAGON

Yeo One (여원) tên thật là Yeo Chang Gu (여창구), sinh ngày 27 tháng 3 năm 1996 tại Gwangyeoksi, Hàn…
pentagon_shinwon_profile

Thông tin Profile Shinwon – Thành viên nhóm nhạc PENTAGON

Shinwon (신원) tên thật là Ko Shin Won (고신원), sinh ngày 11 tháng 12 năm 1995 tại Cheongju-si, Hàn Quốc.…
pentagon_hongseok_profile

Thông tin Profile Hongseok – Thành viên nhóm nhạc PENTAGON

Hongseok (홍석) tên thật là Yang Hong Seok (양홍석), sinh ngày 17 tháng 4 năm 1994 tại Seoul, Hàn Quốc.…
pentagon_jinho_profile

Thông tin Profile Jinho – Thành viên nhóm nhạc PENTAGON

Jinho (진호) tên thật là Jo Jin Ho (조진호), sinh ngày 17 tháng 4 năm 1992 tại Seoul, Hàn Quốc.…
pentagon_hui_profile

Thông tin Profile Hui – Thành viên nhóm nhạc PENTAGON

Hui (후이) tên thật là Lee Hoe Taek (이회택), sinh ngày 28 tháng 8 năm 1993 tại Gwacheon, Hàn Quốc.…