purple_kiss_swan_profile

Thông tin Profile Swan – Thành viên nhóm nhạc PURPLE KISS

Swan (수안) tên thật là Park Su Jin (박수진), sinh ngày 11 tháng 7 năm 2003 tại Hàn Quốc. Cô…
purple_kiss_chaein_profile

Thông tin Profile Chaein – Thành viên nhóm nhạc PURPLE KISS

Chaein (채인) tên thật là Lee Chae Young (이채영), sinh ngày 6 tháng 11 năm 2002 tại Busan, Hàn Quốc.…
purple_kiss_yuki_profile

Thông tin Profile Yuki – Thành viên nhóm nhạc PURPLE KISS

Yuki (유키) tên thật là Mori Koyuki (もうりこゆき), sinh ngày 6 tháng 11 năm 2002 tại Nhật Bản. Cô là…
purple_kiss_ireh_profile

Thông tin Profile Ireh – Thành viên nhóm nhạc PURPLE KISS

Ireh (이레) tên thật là Cho Seo Young (조서영), sinh ngày 30 tháng 4 năm 2002 tại Hàn Quốc. Cô…
purple_kiss_dosie_profile

Thông tin Profile Dosie – Thành viên nhóm nhạc PURPLE KISS

Dosie (도시) tên thật là Jang Eun Seong (장은성), sinh ngày 11 tháng 2 năm 2000 tại Busan, Hàn Quốc.…
purple_kiss_goeun_profile

Thông tin Profile Goeun – Thành viên nhóm nhạc PURPLE KISS

Goeun (고은) tên thật là Na Go Eun (나고은), sinh ngày 3 tháng 9 năm 1999 tại Gwangju, Hàn Quốc.…
purple_kiss_jieun_profile

Thông tin Profile Jieun – Thành viên nhóm nhạc PURPLE KISS

Jieun (지은) tên thật là Park Ji Eun (박지은), sinh ngày 4 tháng 9 năm 1997 tại Seoul, Hàn Quốc.…