red_velvet_yeri_profile

Thông tin Profile Yeri – Thành viên nhóm nhạc Red Velvet

Yeri (예리) tên thật là Kim Ye Rim (김예림), sinh ngày 5 tháng 3 năm 1999 tại Seoul, Hàn Quốc.…
red_velvet_joy_profile

Thông tin Profile Joy – Thành viên nhóm nhạc Red Velvet

Joy (조이) tên thật là Park Soo Young (박수영), sinh ngày 3 tháng 9 năm 1996 tại Jeju, Hàn Quốc.…
red_velvet_wendy_profile

Thông tin Profile Wendy – Thành viên nhóm nhạc Red Velvet

Wendy (웬디) tên thật là Son Seung Wan (손승완), sinh ngày 21 tháng 2 năm 1994 tại Seoul, Hàn Quốc.…
red_velvet_seulgi_profile

Thông tin Profile Seulgi – Thành viên nhóm nhạc Red Velvet

Seulgi (아이린) tên thật là Kang Seul Gi (강슬기), sinh ngày 10 tháng 2 năm 1994 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc.…
red_velvet_irene_profile

Thông tin Profile Irene – Thành viên nhóm nhạc Red Velvet

Irene (아이린) tên thật là Bae Ju Hyun (배주현), sinh ngày 29 tháng 3 năm 1991 tại Daegu, Hàn Quốc.…