rocket_punch_dahyun_profile

Thông tin Profile Dahyun – Thành viên nhóm nhạc Rocket Punch

Dahyun (다현) tên thật là Jeong Da Hyun (정다현), sinh ngày 29 tháng 4 năm 2005 tại Gyeonggi, Hàn Quốc.…
rocket_punch_sohee_profile

Thông tin Profile Sohee – Thành viên nhóm nhạc Rocket Punch

Sohee (소희) tên thật là Kim So Hee (김소희), sinh ngày 14 tháng 8 năm 2003 tại Osaka, Nhật Bản.…
rocket_punch_yunkyoung_profile

Thông tin Profile Yunkyoung – Thành viên nhóm nhạc Rocket Punch

Yunkyoung (윤경) tên thật là Seo Yun Kyoung (서윤경), sinh ngày 1 tháng 11 năm 2001 tại Gwangju, Hàn Quốc.…
rocket_punch_suyun_profile

Thông tin Profile Suyun – Thành viên nhóm nhạc Rocket Punch

Suyun (수윤) tên thật là Kim Su Yun  (김수윤), sinh ngày 17 tháng 3 năm 2001 tại Seoul, Hàn Quốc.…
rocket_punch_juri_profile

Thông tin Profile Juri – Thành viên nhóm nhạc Rocket Punch

Juri (쥬리) tên thật là Takahashi Juri (高橋朱里), sinh ngày 3 tháng 10 năm 1997 tại Ibaraki, Nhật Bản. Cô…
rocket_punch_yeonhee_profile

Thông tin Profile Yeonhee – Thành viên nhóm nhạc Rocket Punch

Yeonhee (연희) tên thật là Kim Yeon Hee (김연희), sinh ngày 6 tháng 12 năm 2000 tại Gwangju, Hàn Quốc.…