seventeen_dino_profile

Thông tin Profile Dino – Thành viên nhóm nhạc Seventeen

Dino (디노) tên thật là Lee Chan (이찬), sinh ngày 11 tháng 2 năm 1999 tại Jeollakbu-do, Hàn Quốc. Anh…
seventeen_vernon_profile

Thông tin Profile Vernon – Thành viên nhóm nhạc Seventeen

Vernon (버논) tên thật là Hansol Vernon Chwe, sinh ngày 18 tháng 2 năm 1998 tại New York, Hoa Kỳ.…
seventeen_seungkwan_profile

Thông tin Profile Seungkwan – Thành viên nhóm nhạc Seventeen

Seungkwan (승관) tên thật là Boo Seung Kwan (부승관), sinh ngày 16 tháng 1 năm 1998 tại Busan, Hàn Quốc.…
seventeen_the8_profile

Thông tin Profile The8 – Thành viên nhóm nhạc Seventeen

The8 (디에잇) tên thật là Xu Ming Hao (徐明浩), sinh ngày 7 tháng 11 năm 1997 tại Liêu Ninh, Trung…
seventeen_mingyu_profile

Thông tin Profile Mingyu – Thành viên nhóm nhạc Seventeen

Mingyu (민규) tên thật là Kim Min Gyu (김민규), sinh ngày 6 tháng 4 năm 1997 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc.…
seventeen_dk_profile

Thông tin Profile DK – Thành viên nhóm nhạc Seventeen

DK (도겸) tên thật là Lee Seok Min (이석민), sinh ngày 18 tháng 2 năm 1997 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc.…
seventeen_woozi_profile

Thông tin Profile Woozi – Thành viên nhóm nhạc Seventeen

Woozi (우지) tên thật là Lee Ji Hoon (이지훈), sinh ngày 22 tháng 11 năm 1996 tại Busan, Hàn Quốc.…
seventeen_wonwoo_profile

Thông tin Profile Wonwoo – Thành viên nhóm nhạc Seventeen

Wonwoo (원우) tên thật là Jeon Won Woo (전원우), sinh ngày 17 tháng 7 năm 1996 tại Gyeongsangnam-do, Hàn Quốc.…
seventeen_hoshi_profile

Thông tin Profile Hoshi – Thành viên nhóm nhạc Seventeen

Hoshi (호시) tên thật là Kwon Soon Young (권순영), sinh ngày 15 tháng 6 năm 1996 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc.…
seventeen_jun_profile

Thông tin Profile Jun – Thành viên nhóm nhạc Seventeen

Jun (준) tên thật là Wen Junhui (文俊辉), sinh ngày 10 tháng 6 năm 1996 tại Quảng Đông, Trung Quốc.…