shinee_taemin_profile

Thông tin Profile Taemin – Thành viên nhóm nhạc SHINee

Taemin (태민) tên thật là Lee Tae Min (이태민), sinh ngày 18 tháng 7 năm 1993 tại Seoul, Hàn Quốc.…
shinee_minho_profile

Thông tin Profile Minho – Thành viên nhóm nhạc SHINee

Minho (민호) tên thật là Choi Min Ho (최민호), sinh ngày 9 tháng 12 năm 1991 tại Incheon, Hàn Quốc.…
shinee_key_profile

Thông tin Profile Key – Thành viên nhóm nhạc SHINee

Key (키) tên thật là Kim Ki Bum (김기범), sinh ngày 23 tháng 9 năm 1991 tại Daegu, Hàn Quốc.…
shinee_onew_profile

Thông tin Profile Onew – Thành viên nhóm nhạc SHINee

Onew (온유) tên thật là Lee Jin Ki (이진기), sinh ngày 14 tháng 12 năm 1989 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc.…