girls_generation_snsd_seohyun_profile

Thông tin Profile Seohyun – Thành viên nhóm nhạc Girls’ Generation (SNSD)

Seohyun (서현) tên thật là Seo Joo Hyun (서주현), sinh ngày 28 tháng 6 năm 1991 tại Seoul, Hàn Quốc.…
girls_generation_snsd_yoona_profile

Thông tin Profile Yoona – Thành viên nhóm nhạc Girls’ Generation (SNSD)

Yoona (윤아) tên thật là Im Yoon-A (임윤아), sinh ngày 30 tháng 5 năm 1990 tại Seoul, Hàn Quốc. Cô…
girls_generation_snsd_sooyoung_profile

Thông tin Profile Sooyoung – Thành viên nhóm nhạc Girls’ Generation (SNSD)

Sooyoung (수영) tên thật là Choi Soo Young (최수영), sinh ngày 10 tháng 2 năm 1990 tại Gyeonggi, Hàn Quốc.…
girls_generation_snsd_yuri_profile

Thông tin Profile Yuri – Thành viên nhóm nhạc Girls’ Generation (SNSD)

Yuri (유리) tên thật là Kwon Yu Ri (권유리), sinh ngày 5 tháng 12 năm 1989 tại Gyeonggi, Hàn Quốc.…
girls_generation_snsd_hyoyeon_profile

Thông tin Profile Hyoyeon – Thành viên nhóm nhạc Girls’ Generation (SNSD)

Hyoyeon (효연) tên thật là Kim Hyo Yeon (김효연), sinh ngày 22 tháng 9 năm 1989 tại Incheon, Hàn Quốc.…
girls_generation_snsd_tiffany_profile

Thông tin Profile Tiffany – Thành viên nhóm nhạc Girls’ Generation (SNSD)

Tiffany (티파니) tên thật là Stephanie Young Hwang (스테파니 황), sinh ngày 1 tháng 8 năm 1989 tại California, Hoa…
girls_generation_snsd_sunny_profile

Thông tin Profile Sunny – Thành viên nhóm nhạc Girls’ Generation (SNSD)

Sunny (써니) tên thật là Lee Soon Kyu (이순규), sinh ngày 15 tháng 5 năm 1989 tại California, Hoa Kỳ.…
girls_generation_snsd_taeyeon_profile

Thông tin Profile Taeyeon – Thành viên nhóm nhạc Girls’ Generation (SNSD)

Taeyeon (태연) tên thật là Kim Tae Yeon (김태연), sinh ngày 9 tháng 3 năm 1989 tại Bắc Jeolla, Hàn…