rocket_punch_profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Rocket Punch

Rocket Punch (로켓펀치) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 6 thành viên trực thuộc Woollim Entertainment. Nhóm gồm: Juri,…
nature_profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Nature

Nature (네이처) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 9 thành viên trực thuộc n.CH Entertainment. Nhóm gồm: Lu, Sohee,…
elris_profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc ELRIS

ELRIS (엘리스) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 7 thành viên trực thuộc IOK Company. Nhóm gồm: Bella, Hyesung,…