stayc_j_profile

Thông tin Profile J – Thành viên nhóm nhạc STAYC

J (재이) tên thật là Jang Ye Eun (장예은), sinh ngày 9 tháng 12 năm 2004 tại Chungcheong, Hàn Quốc.…
stayc_yoon_profile

Thông tin Profile Yoon – Thành viên nhóm nhạc STAYC

Yoon (윤) tên thật là Sim Ja Yun (심자윤), sinh ngày 14 tháng 4 năm 2004 tại Jeolla-do, Hàn Quốc.…
stayc_seeun_profile

Thông tin Profile Seeun – Thành viên nhóm nhạc STAYC

Seeun (세은) tên thật là Yoon Se Eun (윤세은), sinh ngày 14 tháng 6 năm 2003 tại Gyeonggi, Hàn Quốc.…
stayc_isa_profile

Thông tin Profile Isa – Thành viên nhóm nhạc STAYC

Isa (아이사) tên thật là Lee Chae Young (이채영), sinh ngày 23 tháng 1 năm 2002 tại Busan, Hàn Quốc.…
stayc_sieun_profile

Thông tin Profile Sieun – Thành viên nhóm nhạc STAYC

Sieun (시은) tên thật là Park Si Eun (박시은), sinh ngày 1 tháng 8 năm 2001 tại Seoul, Hàn Quốc.…
stayc_sumin_profile

Thông tin Profile Sumin – Thành viên nhóm nhạc STAYC

Sumin (수민) tên thật là Bae Su Min (배수민), sinh ngày 13 tháng 3 năm 2001 tại Bắc Gyeongsang, Hàn…