stray_kids_in_profile

Thông tin Profile I.N – Thành viên nhóm nhạc Stray Kids

I.N (아이엔) tên thật là Yang Jeong In (양정인), sinh ngày 8 tháng 2 năm 2001 tại Busan, Hàn Quốc.…
stray_kids_seungmin_profile

Thông tin Profile Seungmin – Thành viên nhóm nhạc Stray Kids

Seungmin (승민) tên thật là Kim Seung Min (김승민), sinh ngày 22 tháng 9 năm 2000 tại Seoul, Hàn Quốc.…
stray_kids_felix_profile

Thông tin Profile Felix – Thành viên nhóm nhạc Stray Kids

Felix (필릭스) tên thật là Felix Lee (이 필릭스), sinh ngày 15 tháng 9 năm 2000 tại Sydney, Úc. Anh…
stray_kids_han_profile

Thông tin Profile Han – Thành viên nhóm nhạc Stray Kids

Han (한) tên thật là Han Ji Sung (한지성), sinh ngày 14 tháng 9 năm 2000 tại Incheon, Hàn Quốc.…
stray_kids_hyunjin_profile

Thông tin Profile Hyunjin – Thành viên nhóm nhạc Stray Kids

Hyunjin (현진) tên thật là Hwang Hyun Jin (황현진), sinh ngày 20 tháng 3 năm 2000 tại Seoul, Hàn Quốc.…
stray_kids_changbin_profile

Thông tin Profile Changbin – Thành viên nhóm nhạc Stray Kids

Changbin (창빈) tên thật là Seo Chang Bin (서창빈), sinh ngày 11 tháng 8 năm 1999 tại Yongin, Hàn Quốc.…
stray_kids_lee_know_profile

Thông tin Profile Lee Know – Thành viên nhóm nhạc Stray Kids

Lee Know (리노) tên thật là Lee Min Ho (이민호), sinh ngày 25 tháng 10 năm 1998 tại Gimpo, Hàn…
stray_kids_bang_chan_profile

Thông tin Profile Bang Chan – Thành viên nhóm nhạc Stray Kids

Bang Chan (방찬) tên thật là Christopher Bang, sinh ngày 3 tháng 10 năm 1997 tại Hàn Quốc. Anh ấy…