super_junior_kyuhyun_profile

Thông tin Profile Kyuhyun – Thành viên nhóm nhạc Super Junior

Kyuhyun (규현) tên thật là Cho Kyu Hyun (조규현), sinh ngày 3 tháng 2 năm 1988 tại Seoul, Hàn Quốc.…
super_junior_ryeowook_profile

Thông tin Profile Ryeowook – Thành viên nhóm nhạc Super Junior

Ryeowook (려욱) tên thật là Kim Ryeo Wook (김려욱), sinh ngày 21 tháng 6 năm 1987 tại Incheon, Hàn Quốc.…
super_junior_donghae_profile

Thông tin Profile Donghae – Thành viên nhóm nhạc Super Junior

Donghae (동해) tên thật là Lee Dong Hae (이동해), sinh ngày 15 tháng 10 năm 1986 tại Jeollanam, Hàn Quốc.…
super_junior_siwon_profile

Thông tin Profile Siwon – Thành viên nhóm nhạc Super Junior

Siwon (시원) tên thật là Choi Si Won (최시원), sinh ngày 7 tháng 4 năm 1986 tại Seoul, Hàn Quốc.…
super_junior_eunhyuk_profile

Thông tin Profile Eunhyuk – Thành viên nhóm nhạc Super Junior

Eunhyuk (은혁) tên thật là Lee Hyuk Jae (이혁재), sinh ngày 4 tháng 4 năm 1986 tại Gyeonggi, Hàn Quốc.…
super_junior_shindong_profile

Thông tin Profile Shindong – Thành viên nhóm nhạc Super Junior

Shindong (신동) tên thật là Shin Dong Hee (신동희), sinh ngày 28 tháng 9 năm 1985 tại Bắc Gyeongsang, Hàn…
super_junior_yesung_profile

Thông tin Profile Yesung – Thành viên nhóm nhạc Super Junior

Yesung (예성) tên thật là Kim Jong Woon (김종운), sinh ngày 24 tháng 8 năm 1984 tại Seoul, Hàn Quốc.…
super_junior_heechul_profile

Thông tin Profile Heechul – Thành viên nhóm nhạc Super Junior

Heechul (희철) tên thật là Kim Hee Chul (김희철), sinh ngày 10 tháng 7 năm 1983 tại Gangwon, Hàn Quốc.…
super_junior_leeteuk_profile

Thông tin Profile Leeteuk – Thành viên nhóm nhạc Super Junior

Leeteuk (이특) tên thật là Park Jung Soo (박정수), sinh ngày 1 tháng 7 năm 1983 tại Seoul, Hàn Quốc.…