tempest_taerae_profile

Thông tin Profile Taerae – Thành viên nhóm nhạc TEMPEST

Taerae (태래) tên thật là Kim Tae-rae (김태래), sinh năm 2002 tại Hàn Quốc. Anh ấy là thành viên của…
tempest_byeongseop_profile

Thông tin Profile Byeongseop – Thành viên nhóm nhạc TEMPEST

Byeongseop (병섭) tên thật là Choi Byeong-seop (최병섭), sinh năm 2001 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc. Anh ấy là thành viên…
tempest_jaewon_profile

Thông tin Profile Jaewon – Thành viên nhóm nhạc TEMPEST

Jaewon (재원) tên thật là Song Jae-won (송재원), sinh ngày 23 tháng 4 năm 2001 tại Hàn Quốc. Anh ấy…
tempest_euiwoong_profile

Thông tin Profile Euiwoong – Thành viên nhóm nhạc TEMPEST

Euiwoong (의웅) tên thật là Lee Eui-woong (이의웅), sinh ngày 5 tháng 4 năm 2001 tại Incheon, Hàn Quốc. Anh…
tempest_bonhyuk_profile

Thông tin Profile Bonhyuk – Thành viên nhóm nhạc TEMPEST

Bonhyuk (본혁) tên thật là Koo Bon-hyuk (구본혁), sinh năm 2000 tại Hàn Quốc. Anh ấy là thành viên của…
tempest_hyeongseop_profile

Thông tin Profile Hyeongseop – Thành viên nhóm nhạc TEMPEST

Hyeongseop (형섭) tên thật là Ahn Hyeong-seop (안형섭), sinh ngày 9 tháng 8 năm 1999 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc. Anh…
tempest_hanbin_profile

Thông tin Profile Hanbin – Thành viên nhóm nhạc TEMPEST

Hanbin (한빈) tên thật là Ngô Ngọc Hưng, sinh ngày 19 tháng 1 năm 1998 tại Yên Bái, Vietnam. Anh…