trcng_kangmin_profile

Thông tin Profile Kangmin – Thành viên nhóm nhạc TRCNG

Kangmin (강민) tên thật là Kim Kangmin (김강민), sinh ngày 13 tháng 11 năm 2001 tại Hàn Quốc. Anh ấy…
trcng_hohyeon_profile

Thông tin Profile Hohyeon – Thành viên nhóm nhạc TRCNG

Hohyeon (호현) tên thật là Lee Hohyeon (이호현), sinh ngày 14 tháng 10 năm 2001 tại Hàn Quốc. Anh ấy…
trcng_siwoo_profile

Thông tin Profile Siwoo – Thành viên nhóm nhạc TRCNG

Siwoo (시우) tên thật là Yoo Siwoo (유시우), sinh ngày 11 tháng 5 năm 2001 tại Hàn Quốc. Anh ấy…
trcng_hyunwoo_profile

Thông tin Profile Hyunwoo – Thành viên nhóm nhạc TRCNG

Hyunwoo (현우) tên thật là Kim Hyunwoo (김현우), sinh ngày 21 tháng 1 năm 2001 tại Hàn Quốc. Anh ấy…
trcng_jisung_profile

Thông tin Profile Jisung – Thành viên nhóm nhạc TRCNG

Jisung (지성) tên thật là Kim Jisung (김지성), sinh ngày 21 tháng 12 năm 2000 tại Hàn Quốc. Anh ấy…
trcng_hakmin_profile

Thông tin Profile Hakmin – Thành viên nhóm nhạc TRCNG

Hakmin (학민) tên thật là Lee Hakmin (이학민), sinh ngày 20 tháng 9 năm 2000 tại Hàn Quốc. Anh ấy…
trcng_hayoung_profile

Thông tin Profile Hayoung – Thành viên nhóm nhạc TRCNG

Hayoung (하영) tên thật là Choi Hayoung (최하영), sinh ngày 22 tháng 8 năm 2000 tại Hàn Quốc. Anh ấy…
trcng_jihun_profile

Thông tin Profile Jihun – Thành viên nhóm nhạc TRCNG

Jihun (지훈) tên thật là Kim Jihun (김지훈), sinh ngày 9 tháng 1 năm 2000 tại Hàn Quốc. Anh ấy…