treasure_junghwan_profile

Thông tin Profile Junghwan – Thành viên nhóm nhạc TREASURE

Junghwan (정환) tên thật là So Jung Hwan (소정환), sinh ngày 18 tháng 2 năm 2005 tại Bắc Jeolla, Hàn…
treasure_jeongwoo_profile

Thông tin Profile Jeongwoo – Thành viên nhóm nhạc TREASURE

Jeongwoo (정우) tên thật là Park Jeong Woo (박정우), sinh ngày 28 tháng 9 năm 2004 tại Iksan, Hàn Quốc.…
treasure_haruto_profile

Thông tin Profile Haruto – Thành viên nhóm nhạc TREASURE

Haruto (하루토) tên thật là Watanabe Haruto (渡辺春虎), sinh ngày 5 tháng 4 năm 2004 tại Fukuoka, Nhật Bản. Anh…
treasure_doyoung_profile

Thông tin Profile Doyoung – Thành viên nhóm nhạc TREASURE

Doyoung (도영) tên thật là Kim Do Young (김도영), sinh ngày 4 tháng 12 năm 2003 tại Seoul, Hàn Quốc.…
treasure_yedam_profile

Thông tin Profile Yedam – Thành viên nhóm nhạc TREASURE

Yedam (예담) tên thật là Bang Ye Dam (방예담), sinh ngày 7 tháng 5 năm 2002 tại Seoul, Hàn Quốc.…
treasure_asahi_profile

Thông tin Profile Asahi – Thành viên nhóm nhạc TREASURE

Asahi (아사히) tên thật là Hamada Asahi (浜田朝光), sinh ngày 20 tháng 8 năm 2001 tại Osaka, Nhật Bản. Anh…
treasure_jaehyuk_profile

Thông tin Profile Jaehyuk – Thành viên nhóm nhạc TREASURE

Jaehyuk (재혁) tên thật là Yoon Jae Hyuk (윤재혁), sinh ngày 23 tháng 7 năm 2001 tại Gyeonggi, Hàn Quốc.…
treasure_mashiho_profile

Thông tin Profile Mashiho – Thành viên nhóm nhạc TREASURE

Mashiho (마시호) tên thật là Takata Mashiho (高田ましほ), sinh ngày 25 tháng 3 năm 2001 tại Mie, Nhật Bản. Anh…
treasure_junkyu_profile

Thông tin Profile Junkyu – Thành viên nhóm nhạc TREASURE

Junkyu (준규) tên thật là Kim Jun Kyu (김준규), sinh ngày 9 tháng 9 năm 2000 tại Bắc Chungcheong, Hàn…
treasure_yoshi_profile

Thông tin Profile Yoshi – Thành viên nhóm nhạc TREASURE

Yoshi (요시) tên thật là Kanemoto Yoshinori (金本芳典), sinh ngày 15 tháng 5 năm 2000 tại Kobe, Nhật Bản. Anh…