trendz_yechan_profile

Thông tin Profile Yechan – Thành viên nhóm nhạc TRENDZ

Yechan (예찬) tên thật là Jeong Yechan (정예찬), sinh ngày 27 tháng 10 năm 2005 tại Hàn Quốc. Anh ấy…
trendz_eunil_profile

Thông tin Profile Eunil – Thành viên nhóm nhạc TRENDZ

Eunil (은일) tên thật là Kim Eunil (김은일), sinh ngày 21 tháng 11 năm 2003 tại Hàn Quốc. Anh ấy…
trendz_ra.l_profile

Thông tin Profile ra.L – Thành viên nhóm nhạc TRENDZ

ra.L (라엘) tên thật là Yi Taehyun (이태현), sinh ngày 29 tháng 9 năm 2003 tại Hàn Quốc. Anh ấy…
trendz_yoonwoo_profile

Thông tin Profile Yoonwoo – Thành viên nhóm nhạc TRENDZ

Yoonwoo (윤우) tên thật là Lee Choonghyun (이충현), sinh ngày 28 tháng 8 năm 2000 tại Hàn Quốc. Anh ấy…
trendz_leon_profile

Thông tin Profile Leon – Thành viên nhóm nhạc TRENDZ

Leon (리온) tên thật là Kim Donghyun (김동현), sinh ngày 25 tháng 7 năm 2000 tại Hàn Quốc. Anh ấy…
trendz_havit_profile

Thông tin Profile Havit – Thành viên nhóm nhạc TRENDZ

Havit (하빛) tên thật là Lee Havit (이하빛), sinh ngày 7 tháng 6 năm 1999 tại Hàn Quốc. Anh ấy…
trendz_hankook_profile

Thông tin Profile Hankook – Thành viên nhóm nhạc TRENDZ

Hankook (한국) tên thật là Cho Hankook (조한국), sinh ngày 3 tháng 4 năm 2002 tại Hàn Quốc. Anh ấy…