tri-be_mire_profile

Thông tin Profile Mire – Thành viên nhóm nhạc TRI.BE

Mire (미레) tên thật là Aoyagi Sumire (青柳菫), sinh ngày 26 tháng 3 năm 2006 tại Tokyo, Nhật Bản. Cô…
tri-be_soeun_profile

Thông tin Profile Soeun – Thành viên nhóm nhạc TRI.BE

Soeun (소은) tên thật là Bang So Eun (방소은), sinh ngày 10 tháng 12 năm 2005 tại Jeonbuk, Hàn Quốc.…
tri-be_jia_profile

Thông tin Profile Jia – Thành viên nhóm nhạc TRI.BE

Jia (지아) tên thật là Guo Jiajia (郭嘉佳), sinh ngày 30 tháng 7 năm 2005 tại Đài Bắc, Đài Loan.…
tri-be_hyunbin_profile

Thông tin Profile Hyunbin – Thành viên nhóm nhạc TRI.BE

Hyunbin (현빈) tên thật là Kim Hyun Bin (김현빈), sinh ngày 26 tháng 5 năm 2004 tại Bắc Jeolla, Hàn…
tri-be_jinha_profile

Thông tin Profile Jinha – Thành viên nhóm nhạc TRI.BE

Jinha (진하) tên thật là Kim Jin Ha (김진하), sinh ngày 21 tháng 11 năm 2003 tại Gyeonggi, Hàn Quốc.…
tri-be_kelly_profile

Thông tin Profile Kelly – Thành viên nhóm nhạc TRI.BE

Kelly (캘리) tên thật là Lin Weixi (林韦希), sinh ngày 16 tháng 1 năm 2002 tại Đài Bắc, Đài Loan.…
tri-be_songsun_profile

Thông tin Profile Songsun – Thành viên nhóm nhạc TRI.BE

Songsun (송선) tên thật là Kim Song Sun (김송선), sinh ngày 22 tháng 3 năm 1997 tại Hàn Quốc. Cô…