txt_hueningkai_profile

Thông tin Profile Huening Kai – Thành viên nhóm nhạc TXT

Huening Kai (휴닝카이) tên thật là Kai Kamal Huening, sinh ngày 14 tháng 8 năm 2002 tại Hawaii, Hoa Kỳ.…
txt_taehyun_profile

Thông tin Profile Taehyun – Thành viên nhóm nhạc TXT

Taehyun (태현) tên thật là Kang Tae Hyun (강태현), sinh ngày 5 tháng 2 năm 2002 tại Seoul, Hàn Quốc.…
txt_beomgyu_profile

Thông tin Profile Beomgyu – Thành viên nhóm nhạc TXT

Beomgyu (범규) tên thật là Choi Beom Gyu (최범규), sinh ngày 13 tháng 3 năm 2001 tại Daegu, Hàn Quốc.…
txt_yeonjun_profile

Thông tin Profile Yeonjun – Thành viên nhóm nhạc TXT

Yeonjun (연준) tên thật là Choi Yeon Jun (최연준), sinh ngày 13 tháng 9 năm 1999 tại Seoul, Hàn Quốc.…
txt_soobin_profile

Thông tin Profile Soobin – Thành viên nhóm nhạc TXT

Soobin (수빈) tên thật là Choi Soo Bin (최수빈), sinh ngày 5 tháng 12 năm 2000 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc.…