verivery_kangmin_profile

Thông tin Profile Kangmin – Thành viên nhóm nhạc VERIVERY

Kangmin (강민) tên thật là Yoo Kang Min (유강민), sinh ngày 25 tháng 1 năm 2003 tại Busan, Hàn Quốc.…
verivery_yongseung_profile

Thông tin Profile Yongseung – Thành viên nhóm nhạc VERIVERY

Yongseung (용승) tên thật là Kim Yong Seung (김용승), sinh ngày 17 tháng 6 năm 2000 tại Gyeongsang Bắc, Hàn…
verivery_yeonho_profile

Thông tin Profile Yeonho – Thành viên nhóm nhạc VERIVERY

Yeonho (연호) tên thật là Ju Yeon Ho (주연호), sinh ngày 31 tháng 5 năm 2000 tại Gyeonggi, Hàn Quốc.…
verivery_gyehyeon_profile

Thông tin Profile Gyehyeon – Thành viên nhóm nhạc VERIVERY

Gyehyeon (계현) tên thật là Jo Gye Hyeon (조계현), sinh ngày 14 tháng 5 năm 1999 tại Gyeonggi, Hàn Quốc.…
verivery_minchan_profile

Thông tin Profile Minchan – Thành viên nhóm nhạc VERIVERY

Minchan (민찬) tên thật là Hong Min Chan (홍민찬), sinh ngày 16 tháng 9 năm 1998 tại Chungcheong Nam, Hàn…
verivery_hoyoung_profile

Thông tin Profile Hoyoung – Thành viên nhóm nhạc VERIVERY

Hoyoung (호영) tên thật là Bae Ho Young (배호영), sinh ngày 10 tháng 8 năm 1998 tại Chungcheong Bắc, Hàn…
verivery_dongheon_profile

Thông tin Profile Dongheon – Thành viên nhóm nhạc VERIVERY

Dongheon (동헌) tên thật là Lee Dong Heon (이동헌), sinh ngày 4 tháng 8 năm 1995 tại Gyeongsang Bắc, Hàn…