weeekly_zoa_profile

Thông tin Profile Zoa – Thành viên nhóm nhạc WEEEKLY

Zoa (조아) tên thật là Jo Hye Won (조혜원), sinh ngày 31 tháng 5 năm 2005 tại Seoul, Hàn Quốc.…
weeekly_jihan_profile

Thông tin Profile Jihan – Thành viên nhóm nhạc WEEEKLY

Jihan (지한) tên thật là Han Ji Hyo (한지효), sinh ngày 12 tháng 7 năm 2004 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc.…
weeekly_jaehee_profile

Thông tin Profile Jaehee – Thành viên nhóm nhạc WEEEKLY

Jaehee (재희) tên thật là Lee Jae Hee (이재희), sinh ngày 18 tháng 3 năm 2004 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc.…
weeekly_soeun_profile

Thông tin Profile Soeun – Thành viên nhóm nhạc WEEEKLY

Soeun (소은) tên thật là Park So Eun (박소은), sinh ngày 26 tháng 10 năm 2002 tại Gwangju, Hàn Quốc.…
weeekly_monday_profile

Thông tin Profile Monday – Thành viên nhóm nhạc WEEEKLY

Monday (먼데이) tên thật là Kim Ji Min (김지민), sinh ngày 10 tháng 5 năm 2002 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc.…
weeekly_jiyoon_profile

Thông tin Profile Jiyoon – Thành viên nhóm nhạc WEEEKLY

Jiyoon (지윤) tên thật là Shin Ji Yoon (신지윤), sinh ngày 2 tháng 3 năm 2002 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc.…
weeekly_soojin_profile

Thông tin Profile Soojin – Thành viên nhóm nhạc WEEEKLY

Soojin (수진) tên thật là Lee Soo Jin (이수진), sinh ngày 12 tháng 12 năm 2001 tại Seoul, Hàn Quốc.…