weki_meki_lucy_profile

Thông tin Profile Lucy – Thành viên nhóm nhạc Weki Meki

Lucy (루시) tên thật là Noh Hyo Jung (노효정), sinh ngày 31 tháng 8 năm 2002 tại Gyeonggi, Hàn Quốc.…
weki_meki_rina_profile

Thông tin Profile Rina – Thành viên nhóm nhạc Weki Meki

Rina (리나) tên thật là Kang So Eun (강소은), sinh ngày 27 tháng 9 năm 2001 tại Seoul, Hàn Quốc.…
weki_meki_lua_profile

Thông tin Profile Lua – Thành viên nhóm nhạc Weki Meki

Lua (루아) tên thật là Kim Soo Kyung (김수경), sinh ngày 6 tháng 10 năm 2000 tại Seoul, Hàn Quốc.…
weki_meki_sei_profile

Thông tin Profile Sei – Thành viên nhóm nhạc Weki Meki

Sei (세이) tên thật là Lee Seo Jeong (이서정), sinh ngày 7 tháng 1 năm 2000 tại Gyeonggi, Hàn Quốc.…
weki_meki_doyeon_profile

Thông tin Profile Doyeon – Thành viên nhóm nhạc Weki Meki

Doyeon (도연) tên thật là Kim Do Yeon (김도연), sinh ngày 4 tháng 12 năm 1999 tại Gangwon, Hàn Quốc.…
weki_meki_yoojung_profile

Thông tin Profile Yoojung – Thành viên nhóm nhạc Weki Meki

Yoojung (유정) tên thật là Choi Yoo Jung (최유정), sinh ngày 12 tháng 11 năm 1999 tại Gyeonggi, Hàn Quốc.…
weki_meki_elly_profile

Thông tin Profile Elly – Thành viên nhóm nhạc Weki Meki

Elly (엘리) tên thật là Jung Hae Rim (정해림), sinh ngày 20 tháng 7 năm 1998 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc.…
weki_meki_suyeon_profile

Thông tin Profile Suyeon – Thành viên nhóm nhạc Weki Meki

Suyeon (수연) tên thật là Ji Su Yeon (지수연), sinh ngày 20 tháng 4 năm 1997 tại Gyeonggi, Hàn Quốc.…