winner_mino_profile

Thông tin Profile Mino – Thành viên nhóm nhạc WINNER

Mino (민호) tên thật là Song Min Ho (송민호), sinh ngày 30 tháng 3 năm 1993 tại Yongin, Hàn Quốc.…
winner_hoony_profile

Thông tin Profile Hoony – Thành viên nhóm nhạc WINNER

Hoony (후니) tên thật là Lee Seung Hoon (이승훈), sinh ngày 11 tháng 1 năm 1992 tại Busan, Hàn Quốc.…
winner_jinu_profile

Thông tin Profile Jinu – Thành viên nhóm nhạc WINNER

Jinu (진우) tên thật là Kim Jin Woo (김진우), sinh ngày 26 tháng 9 năm 1991 tại Jeolla Nam, Hàn…
winner_yoon_profile

Thông tin Profile Yoon – Thành viên nhóm nhạc WINNER

Yoon (윤) tên thật là Kang Seung Yoon (강승윤), sinh ngày 21 tháng 1 năm 1994 tại Busan, Hàn Quốc.…