woo-ah_minseo_profile

Thông tin Profile Minseo – Thành viên nhóm nhạc WOO!AH!

Minseo (민서) tên thật là Kim Min Seo (김민서), sinh ngày 12 tháng 8 năm 2004 tại Gyeonggi, Hàn Quốc.…
woo-ah_lucy_profile

Thông tin Profile Lucy – Thành viên nhóm nhạc WOO!AH!

Lucy (루시) tên thật là Kim Da Eun (다은), sinh ngày 9 tháng 4 năm 2004 tại Gyeonggi, Hàn Quốc.…
woo-ah_sora_profile

Thông tin Profile Sora – Thành viên nhóm nhạc WOO!AH!

Sora (소라) tên thật là Sakata Sora (酒田空), sinh ngày 30 tháng 8 năm 2003 tại Fukuoka, Nhật Bản. Cô…
woo-ah_wooyeon_profile

Thông tin Profile Wooyeon – Thành viên nhóm nhạc WOO!AH!

Wooyeon (우연) tên thật là Park Jin Kyung (박진경), sinh ngày 11 tháng 2 năm 2003 tại Seoul, Hàn Quốc.…
woo-ah_nana_profile

Thông tin Profile Nana – Thành viên nhóm nhạc WOO!AH!

Nana (나나) tên thật là Kwon Na Yeon (권나연), sinh ngày 9 tháng 3 năm 2001 tại Seoul, Hàn Quốc.…
craxy_profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc CRAXY

CRAXY (크랙시) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 5 thành viên trực thuộc S.A ITAINMENT. Nhóm gồm: Wooah, Karin,…