clc_profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc CLC

CLC (씨엘씨) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 5 thành viên trực thuộc Cube Entertainment. Nhóm gồm: Seungyeon, Seunghee,…
izone_profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc IZ*ONE

IZ*ONE (아이즈원) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc – Nhật Bản gồm 12 thành viên được thành lập bởi Produce48.…
kep1er_profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Kep1er

Kep1er (케플러) (còn được viết cách điệu là Kepler) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 9 thành viên được…
ive_profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc IVE

IVE (아이브) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 6 thành viên trực thuộc Starship Entertainment. Nhóm gồm: Yujin, Gaeul,…